KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 13/06/2024

Kế hoạch tàu rời cảng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý Hoa tiêu
1 00:30 HAIAN BETA 8,9 171,9 24.366 HA17,19,35,1000KW LH MPC PORT DA NANG CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN Trung C
2 02:00 VIETSUN DYNAMIC 7 117 7.929 HA17,34 LH NAM HAI HO CHI MINH CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG SÆ¡n A
3 02:30 SABRINA 4,7 106 5.359 HA19,35 LH EURO DINH VU CHINA CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T Trí
4 03:00 AN THANH 18 4,8 74,7 2.484 LH VAT CACH LONG AN CTY TNHH VAN TAI BIEN AN THANH
5 05:00 ONE COMPETENCE 12,4 316 90.373 TC99,86,66,HP008 LH HICT CHINA DAI LY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT) Khoa
6 10:00 YN532917 2,2 26,8 LH DAMEN SC CAT BA CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
7 11:00 DKC 02 4,3 91,9 4.719 HC46,54 LH VIET NHAT NGHI SON CTY CP DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO Trọng B
8 12:30 BLUE PHOENIX 6,2 96,7 4.416 HA19,35 LH EURO DINH VU GO DAU CTY CPTM DUC THO Long B
9 12:30 KOBE TRADER 7,4 147,9 13.254 HC34,36 LH DINH VU HONG KONG DVHH PHUONG DONG (ORIMAS) - CN CTY CP DLHH VN Thịnh
10 13:00 TIEN PHONG 08 3 27 139 CT PTSC DINH VU QUANG YEN CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
11 13:00 ZHU CHENG XIN ZHOU 10,8 208,3 33.691 TC99,86 LH HICT MALAYSIA CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU DÅ©ng D
12 13:00 TIEN PHONG 03 2 30,8 85 CT PTSC DINH VU QUANG YEN CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
13 14:00 VIETSUN FORTUNE 5,4 117 7.990 HA17,HC34 LH NAM HAI CUA LO CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG Hồng A
14 14:00 GEMINI DREAM 5,2 110 8.788 DX1,679 LH DOAN XA CAM PHA CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES CO., LTD) ThÆ°Æ¡ng
15 14:30 CA OSAKA 7,4 147,9 13.223 PW,679,1000KW LH NAM DINH VU CHINA CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE) Hiếu
16 16:00 MANAMI CORAL 5,8 119,9 13.554 HC34,DT LH CHUA VE VUNG TAU CTY CP VTB BIEN XANH HAI PHONG(BLUE OCEAN) Tuyến C
17 16:00 STAR FRONTIER 8,3 141 12.255 SK,DV9 LH GREEN PORT CHINA VOSA HẢI PHÒNG. Đức A
18 16:00 COSMIC TIGER 6,5 119,9 13.591 HC34,DT LH CHUA VE HO CHI MINH CTY CP VTB BIEN XANH HAI PHONG(BLUE OCEAN) Việt B
19 16:30 PREMIER 8,6 143,8 12.473 HA17,19 LH PTSC DINH VU HO CHI MINH CTY CP HANG HAI VSICO Cường C
20 16:30 SKY HOPE 8,3 145,7 11.884 K1,36 LH TAN VU CHINA CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE) Tuân
21 16:30 GREEN CLARITY 8,4 172,1 22.384 HA17,19,35,970KW LH VIP GREEN PORT DA NANG CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP Việt A
22 16:30 SITC FENGHE 8,1 146,5 13.010 689,699 LH TAN CANG 189 CHINA SITC VIETNAM Anh A
23 17:00 WAN HAI 723 9,4 304,2 90.443 TC99,86,66,TP8 LH HICT VUNG TAU CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG TAI TP HAI PHONG Tùng A
24 17:30 GT VICTORY 5,8 127,2 12.973 LH LACH HUYEN 2 NGHI SON CTY TNHH MTV VIPCO HA LONG Trung C
25 17:30 CONG THANH 05 5,9 79,8 3.924 LH TU LONG CAN THO CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
26 18:00 THANG LOI 568 6 74,9 4.152 LH TU LONG NGHI SON CTY TNHH SX&TM CO KHI THANG LOI
27 18:00 HA AN 02 (SB) 1,5 53 854 CT VIET NHAT QUANG NINH CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
28 20:30 A GORYU 8,2 141,9 11.817 HA17,19 LH NAM DINH VU CHINA CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
29 22:30 HAIAN ALFA 9 171,9 24.405 HA17,19,35 LH HAI AN VUNG TAU CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN Tùng C

Kế hoạch tàu di chuyển

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý Hoa tiêu
1 09:30 BAO LONG 01 (SB) 3,5 76,8 2.417 VC BEN LAM TU LONG CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
2 11:30 ATLANTIC OCEAN 01 3,5 90 2.995 CL15 BD K99 BACH DANG CTY CPTM DUC THO Cường C
3 11:30 HA AN 02 (SB) 2,5 53 854 VC Khu neo Vật Cách VIET NHAT CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
4 12:30 THANG LOI 568 2,6 74,9 4.152 VC BEN LAM TU LONG CTY TNHH SX&TM CO KHI THANG LOI
5 12:30 BAO LONG 01 (SB) 3,6 76,8 2.417 VC TU LONG BEN LAM CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
6 22:00 YIN XUE 8,8 190 42.945 DT,34,28 LH HA LONG HOANG DIEU CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES CO., LTD) Hồng A

Kế hoạch tàu vào cảng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý Hoa tiêu
1 01:30 A GORYU 8,3 141,9 11.817 HA19,35 LH CHINA NAM DINH VU CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP Trung D
2 03:30 GAS COURAGE 5,6 96 3.183 CL15,SK LH CHINA EURO DINH VU CTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG Hà
3 04:00 VIETSUN FORTUNE 7 117 7.990 HA17,DX1 LH HO CHI MINH NAM HAI CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG Tuấn B
4 06:30 WAN HAI 723 8,9 304,2 90.443 TC99,86,66,TP8 LH CHINA HICT CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG TAI TP HAI PHONG Trung B
5 08:00 FU ZHI 6,3 107,6 7.842 HA28,47 LH HONG KONG HOANG DIEU CN CTY TNHH DAI LY TAU BIEN PHIA BAC (NSA) Bảy
6 13:00 HIEP HUNG 89 2,4 79,8 3.148 VC HAI DUONG Khu neo Vật Cách CTY TNHH VTB HUNG PHUC
7 14:30 COSCO COLOMBO 12,4 261,1 49.971 TC99,86 LH CHINA HICT CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU Hùng B
8 15:30 AN PHU 16 6,7 97,3 5.645 CL15,18 LH NGHI SON PETEC CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T Quang
9 15:30 LADY AEGINA 5,7 106 5.350 HA19,35 LH MALAYSIA EURO DINH VU CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG HÆ°ng A
10 15:30 XIN YUAN 237 6,1 114,3 6.669 SK,ST LH HONG KONG VIMC CTY CO PHAN VIET LONG - CN HAI PHONG Tùng C
11 15:30 BIENDONG FORTUNE 6,2 124,8 7.106 SK,ST LH VIET NAMHO CHI MINH TAN VU VOSA HẢI PHÒNG. Bình B
12 17:00 CHAU THANH SHIP 16 4 74,7 2.459 LH QUY NHON BEN LAM CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
13 17:30 BLUE OCEAN 01 6,1 96,7 4.940 CL15,18 LH NGHI SON 19 - 9 CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T DÅ©ng D
14 18:00 TAURUS 6,7 109,5 6.725 679,DX1 LH KOREA DOAN XA CTY CO PHAN VIET LONG - CN HAI PHONG Đạt A
15 19:30 TS KOBE 8,7 141,9 11.673 689,699 LH CHINA VIP GREEN PORT CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP Vi
16 19:30 DANUM 173 6,4 139,2 11.200 HA17,19 LH MALAYSIA MPC PORT CTY CO PHAN HANG HAI MACS Tùng A
17 19:30 CNC SATURN 8 172 22.081 K1,36,1000KW LH SINGAPORE TAN VU DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT) Long A
18 20:00 SILVER STAR 5,7 97 5.169 HC28,47 LH KOREA HOANG DIEU CTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG Tiên
19 20:00 PANCON HARMONY 8 141 12.272 ST,SK LH HONG KONG GREEN PORT CN CTY TNHH S5 VIET NAM TAI HAI PHONG Đông
20 20:30 YM TOGETHER 10,3 334 136.899 TC99,86,66 LH HONG KONG HICT CTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH Vinh
21 20:30 BLUE OCEAN 02 6,3 96,7 4.936 HC46,54 LH NGHI SON VIET NHAT CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T Thành B
22 21:30 HAI LINH 02 8,3 118,1 11.394 HA19,35 LH NGHI SON HAI LINH CTY TNHH MTV DAU KHI HAI LINH HAI PHONG Tuyến A
23 22:00 HUMBERGRACHT 6,4 138,5 12.771 HC34,DT LH HONG KONG CHUA VE CTY TNHH LE PHAM Hiệu
24 23:30 THAI BINH OIL 6,5 117,4 9.941 689,699 LH NGHI SON EURO DINH VU CTY TNHH XNK TRONG TRUNG

Kế hoạch tàu qua luồng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến Hoa tiêu
1 09:00 DUY BINH 68 4,3 79 3.920 LH DONG NAI HAI DUONG
2 11:00 HOA PHUONG DO 2,9 52,4 174 LH CANG 128 BACH LONG VI
3 12:00 THANG LOI 586 (SB) 3,6 65 1.972 LH HAI DUONG HUE
4 14:00 CHI THANH 68 (SB) 2,4 76,2 CT THANH HOA DIEN CONG
5 15:00 AN PHONG 02 3,3 72 1.461 LH THANH HOA QUANG YEN
6 15:00 THANH AN 45 2,4 69,9 1.950 CT NGHE AN PHUC SON
7 15:00 HAI AU 568 (SB) 2,8 78,6 3.765 LH BEN KIEN THANH HOA
8 16:00 BINH MINH 39 (SB) 2,4 87,5 4.713 LH NGHE AN GIA DUC Hiệu
9 16:30 BACH LONG VI 3 46,6 LH THAI BINH DT HONG HA
10 17:00 DHV 88 (SB) 4,3 75,2 2.592 LH CHINFON QUANG NAM
11 17:00 TRUONG THANH 18 (SB) 3,4 69,4 1.800 LH HAI DUONG HUE
12 17:00 PACIFIC 01 4,1 169,2 LH F0 NM NOSCO
13 17:00 QUANG VINH 568 4,5 74,7 2.458 LH VUNG TAU HAI DUONG
14 17:00 GRAND FAMILY 18 (SB) 5,5 79 LH VUNG TAU HAI DUONG
15 18:00 QUANG HAI 66 4,6 79,8 3.187 LH CHINFON HO CHI MINH
16 18:00 TUAN CUONG 88 2,9 79 3.140 LH BEN KIEN THANH HOA
17 20:00 TRUONG AN 08 (SB) 4 71 2.189 LH HOANG THACH QUANG NAM
18 20:30 HAI AN 68 (SB) 5,2 79,3 4.757 LH HO CHI MINH TRUONG AN
19 21:00 HAI DANG 19 (SB) 5,4 79,9 4.226 LH HO CHI MINH TRUONG AN
20 22:00 AN PHONG 07 4 73,3 2.437 LH HOANG THACH KY HA