cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 28/10/2021

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

02:30 HAIAN PARK 7.80 144.83 12649 HA17,19 LH HAI AN HONG KONG CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
02:30 BLUE OCEAN 01 4.50 96.72 4939.90 CL15,18 LH 19 - 9 NGHI SON CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
05:00 HAI AU 35 2.70 32 85.10 CT PTSC DINH VU QUANG NINH CTY CP DV HANG HAI HAI AU
05:00 TIEN PHONG 03 2.70 30.80 85.10 CT PTSC DINH VU QUANG NINH CTY CP TMDV HH NHAN BIEN VIET NAM
05:00 TIEN PHONG 02 2.70 30.80 85 CT PTSC DINH VU QUANG NINH CTY CP TMDV HH NHAN BIEN VIET NAM
06:00 GAS EMPEROR 4.50 105 4999 CL15,18 LH DAI HAI DUNG QUAT FGAS PETROL., JSC
06:00 THINH HAI 02 (SB) 2 71.58 3060 CT MPC PORT QUANG NINH CTY CP TM THINH HAI
06:30 WAN HAI 222 8.80 172.15 23805 K1,36 LH TAN VU CHINA CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
07:00 YN513610 5.30 22.80 LH DAMEN SC QUANG NINH CTY CP DONG TAU SONG CAM
08:30 GREEN PACIFIC 9.10 147 15209 HA17,19 LH NAM HAI DINH VU SINGAPORE CTY CP CANG NAM HAI DINH VU
08:30 TRUNG DUNG 18 (SB) 2.60 53.98 866.81 NT PETEC NAM DINH CTY CP TMVT TRUNG DUNG
09:00 CONG THANH 179 2.50 79.80 3064.80 FR LE QUOC DIEN CONG CTY CP VAN TAI THINH THANH
09:00 GSL KITHIRA 9.20 294.13 65550 TC62,A8,DT LH HICT CHINA HVS HOLDING CORPORATION
10:00 DOLPHIN 01 4.70 127.20 12944.90 LH DT PHA RUNG INDONESIA CTY TNHH MTV VIETFRACHT HP
10:30 TAICHUNG 9.20 183.21 24316 HA35,H;L699,1300HP LH NAM HAI DINH VU SINGAPORE CTY CP CANG NAM HAI DINH VU
10:30 SC CHONGQING 5.50 115.70 9167 689,699 LH EURO DINH VU TAIWAN CTY TNHH DVHH DONG DUONG
10:30 GAS EVOLUZIONE 4.50 94 2981 689,699 LH EURO DINH VU CHINA CTY TNHH DVHH DONG DUONG
11:00 TRUONG AN 16 2.60 79.50 3040 FR TLVC DIEN CONG CTY TNHH HANG HAI AN TAM
11:30 XUAN HIEU GROUP 286 2.80 79.57 2870 FR NAM NINH DIEN CONG CTY TNHH HOANG PHUONG
12:00 DAI LOC PHAT 388 2.50 79.80 3155 LH VAT CACH QUANG NINH CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
12:00 PHUONG NAM 126 (SB) 2.80 79.90 5337 LH CANG 128 HAI DUONG CTY CP TRAN GIA
12:30 BIENDONG FREIGHTER 7.50 124.81 7082 689,699 LH NAM DINH VU CHINA CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
14:00 HOANG THINH 268 3.50 97.10 5403.70 DX1,HL699 LH DOAN XA HA TINH CTY TNHH TMDV VAN TAI XNK HOANG THINH
14:00 HUA KAI 5.50 113 6819 689,699 LH NAM HAI CHINA CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
16:00 UHL FORTUNE 6 149.96 17710 HC34,45 LH CHUA VE VUNG TAU CTY TNHH LE PHAM
16:30 TIGER PROSPERITY 6 112 8792 CL15,18 LH DAP CHINA CTY TNHH DVHH MINH LONG
18:00 MINH QUANG 06 (SB) 3 98.75 5539.42 28,47 VC VIET NHAT HAI DUONG CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

05:30 HAI NAM 67 5 79.50 3080 LH BEN GOT K99 CTY TNHH HAI NAM
07:30 DAI LOC PHAT 388 3.80 79.80 3155 VC NAM NINH VAT CACH CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
08:00 ANH DUY 168-BIDV 2.40 70 1934 VC TIEN MANH QUYNH CU CTY TNHH VTB HOANG DUY
11:00 DA TUONG 3.70 32 206 LH HICT TAN VU CTY CP LAI DAT VA VAN TAI CANG HAI PHONG
11:00 DUY PHAT 68 2 79.80 3198 VC TU LONG BEN LAM CTY TNHH VTB DUY PHAT
12:30 ROYAL 06 4.60 75.14 2368 LH BACH DANG VAT CACH CTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
17:30 NAM KHANH 68 2.50 79.80 3944 VC TU LONG DAP CTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
19:30 ANNIE GAS 09 5.20 105.92 3688 CL15,18 LH LACH HUYEN 2 EURO DINH VU FGAS PETROL., JSC

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

05:30 NORDTIGER 8.50 169.85 23574 HA35,TP2,920KW LH HONG KONG VIP GREEN PORT CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
06:00 FORTUNE FREIGHTER 8.20 123.57 8938 HC34,45 LH SAI GON CHUA VE CTY CP DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
06:30 TRUNG DUNG 18 (SB) 1.30 53.98 866.81 VC NAM DINH PETEC CTY CP TMVT TRUNG DUNG
07:30 HF SPIRIT 8.70 161.85 18054 HP008,DV9 LH CHINA DINH VU SITC VIETNAM
07:30 CNC JUPITER 9.30 172 22081 HA35,TP2 LH MALAYSIA NAM DINH VU CTY CP CANG NAM HAI DINH VU
09:00 TIEN PHONG 03 2.70 30.80 85.10 CT QUANG NINH PTSC DINH VU CTY CP TMDV HH NHAN BIEN VIET NAM
09:30 MAERSK NUSSFJORD 7.90 171.93 28697 DT,HC44,935KW LH THAILAND TAN VU CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
09:30 GRAND POWER 9.10 181.76 19308 HA35,TP2,970KW LH TAIWAN VIP GREEN PORT CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
09:30 PRIDE PACIFIC 5.50 147 15209 HC36,43 LH QUANG NINH TAN VU DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
09:30 AN PHU 16 6.70 97.30 5645 HA17,18 LH THANH HOA PETEC CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
10:00 FENG CHI 6 116.66 6932 HC46,54 LH JAPAN HOANG DIEU CN CTY CP VIET LONG
10:30 VIET THUAN 18 (SB) 3.80 104.20 4349.90 LH SAI GON TLVC CTY TNHH VT VIET THUAN
10:30 DUC PHAT 69 6 91.94 5226.73 HC28,47 LH SAI GON VAT CACH CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
11:00 TIEN PHONG 02 2.70 30.80 85 CT QUANG NINH PTSC DINH VU CTY CP TMDV HH NHAN BIEN VIET NAM
11:00 HOP PHAT 36 4.40 69.95 1967 LH CAN THO TIEN MANH CTY TNHH HOP PHAT THAI BINH
11:00 HAI AU 35 2.70 32 85.10 CT QUANG NINH PTSC DINH VU CTY CP DV HANG HAI HAI AU
11:30 HE JIN 9.60 168.37 22264 689,699,1088HP LH HONG KONG NAM HAI DINH VU CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
11:30 ANGEL NO.2 5.20 118 7681 689,699 LH HONG KONG EURO DINH VU CTY TNHH DVHH DONG DUONG
11:30 LADY VALENCIA 5.10 99 3942 HA17,18 LH CHINA EURO DINH VU FGAS PETROL., JSC
11:30 KOTA NABIL 8.90 179.70 25985 HA35,TP2,1225HP LH SINGAPORE NAM HAI DINH VU CTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
12:00 BICH THANH 18 6.60 91.94 5235 HC28,47 LH DONG NAI CANG CA HA LONG CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
12:00 VINAFCO 28 7 112.50 7040 HC45,34 LH SAI GON CHUA VE CTY CP VTB VINAFCO
13:00 TUAN DUNG 25 (SB) 6.60 79.90 4299 LH LONG AN NAM NINH CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
14:00 GUANGZHOU STAR 5.45 122.65 8005 HC44,46 LH JAPAN HOANG DIEU CTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
15:30 TAN CANG FOUNDATION 7.20 112.51 7040 689,BD2 LH SAI GON CANG 128 CN CTY CP VTB TAN CANG
16:30 APOLLO PACIFIC 5.30 101.98 2995.80 HC28,47 LH DIEM DIEN THANG LONG GAS FGAS PETROL., JSC
19:30 TRUONG HAI STAR 3 7.10 132.60 8015 689,BD2 LH CHU LAI CANG 128 CTY TNHH MTV VTB CHU LAI-TRUONG HAI

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến

06:00 THIEN PHUC 17 (SB) 3.50 69.90 1948 LH CHINFON QUANG NGAI
15:30 BP 07-01-01 1.46 35.10 0 LH DT HONG HA FO VA NGUOC LAI
15:30 BP 13-01-01 & BP 32-01-01 1.46 35.10 0 LH DT HONG HA FO VA NGUOC LAI
09:00 HAI NAM 06 (SB) 2.80 88.30 4376.52 LH HAI DUONG QUANG NINH
12:00 TRUONG AN 126 (SB) 2.80 95.18 5687 LH QUANG NINH TRUONG AN
06:30 MICHALAKIS 4.50 185.74 45769 LH F0 NOSCO
10:00 VU GIA 36 (SB) 5.80 88.68 4997.40 LH F0 DIEN CONG
11:00 THUAN HAI 36 5 79.80 3177 LH HAI DUONG NHA TRANG
08:00 VIET THUAN STAR 4.50 181.50 0 LH NM NOSCO F0
11:30 PHUONG NAM 46 5.50 79 3882.60 LH DIEN CONG DONG NAI