Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 16/04/2024

Kế hoạch tàu đến cảng

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian đến Vị trí đến Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 TM-HAI HA PETRO VIET NAM 104.6 3231 4813.6 6.2 16/04/2024 11:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Liên Chiểu (LC), Phao Liên Chiểu (K83-LC) Luồng Đà Nẵng LÊ VĂN HÒA -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV MỸ KHÊ,XUÂN THIỀU PTSC DA NANG
2 LONG PHU 20 VIET NAM 112 5379 8804 7.75 16/04/2024 10:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Mỹ Khê (MK), Phao Mỹ Khê Luồng Đà Nẵng PHẠM TẤN DŨNG -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV THU BỒN,SƠN TRÀ VITACO DA NANG/TRAN BINH QUANG HUY
3 UNI-PERFECT PANAMA 181.76 17887 19308.85 7.8 16/04/2024 08:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) Luồng Đà Nẵng PHẠM QUỐC DÂN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV ĐA PHƯỚC,XUÂN THIỀU,MỸ KHÊ CTY CP CONTAINER MIEN TRUNG
4 Hoàng Minh 69 VIET NAM 79.6 1887 4541 5.1 16/04/2024 04:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Sơn Trà, Cảng Sơn Trà Công ty TNHH thương mại Hoàng Minh Hiếu

Kế hoạch tàu rời cảng

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian rời Vị trí neo đậu Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 HÀ PHÚ 18 VIET NAM 66.17 1042 1628 0 16/04/2024 17:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Mép thượng lưu Cầu cảng số 1 (Tiên Sa 1b)
2 TRƯỜNG AN 02 VIET NAM 79.66 1997 4856.58 0 16/04/2024 15:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo
3 UNI-PERFECT PANAMA 181.76 17887 19308.85 7.8 16/04/2024 12:30 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) Luồng Đà Nẵng ĐẶNG VĂN DIỆN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV TUẦN CHÂU,MỸ KHÊ CTY CP CONTAINER MIEN TRUNG
4 SITC KAOHSIUNG HONGKONG 139.72 9280 11936 11 16/04/2024 04:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) Luồng Đà Nẵng PHÙNG TẤN SÁU -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV MỸ KHÊ,XUÂN THIỀU SITC VIETNAM
5 SITC KWANGYANG HONGKONG 142.7 9520 12868.25 8.6 16/04/2024 01:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) Luồng Đà Nẵng PHẠM QUỐC DÂN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV MỸ KHÊ,XUÂN THIỀU SITC VIETNAM

Kế hoạch tàu di chuyển

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian điều động Vị trí neo đậu từ Vị trí neo đậu đến Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 HÀ PHÚ 18 VIET NAM 66.17 1042 1628 0 16/04/2024 06:00 Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Bến cảng Tiên Sa, Mép thượng lưu Cầu cảng số 1 (Tiên Sa 1b)